1 rums lägenhet i Göteborg

Faciliteter

Boyta
34m2
Rum
1 rum
Typ
Lägenhet
Inflyttningsdatum
1 okt
Datum
Idag
Hyresperiod

Gata
Drakblommegatan

Hyra per månad:

2774 Kr/mån

Fastigheten är inaktiv och hyresvärden kan därför inte kontaktas.

Denna lägenhet hyrs ut med ett rivningsavtal där hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Husen på Drakblommegatan 3-25 är planerade att rivas runt årsskiftet 2021/2022, detta på grund av förhöjda radonvärden. Blivande hyresgäst behåller sina dagar på Boplats. Uppsägningstiden är 3 månader. Du behöver inte bo kvar fram till rivningen om du inte vill. På grund av smittspridning av covid-19 följer vi myndigheternas råd och rekommendationer. Det innebär att lägenheter i vissa fall nu kan visas fysiskt förutsatt att det kan ske helt smittsäkert och tryggt för både nuvarande hyresgäst och intressenter. I de fall det inte går erbjuds enbart digital visning genom muntlig information från fastighetsvärd och ritning. Vid erbjudande kommer det att framgå vad som gäller för aktuell lägenhet