Privacy policy hos Hyrebostad

Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta borde vara relevant för oss. Dessutom samlar vi bara in personuppgifter om det behövs i samband med din aktivitet som användare på Hyrebostad.se

När vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla väsentliga juridiska krav.

Vi vill bara behålla dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligen skyldiga att göra det eller så länge det är centralt för det syfte för vilket det samlades in.

Information vi samlar in
Om eller när du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från Hyrebostad, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra köpet av ett prenumeration och för att erbjuda dig våra tjänster. Vi kan också använda cookies för att logga in och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

När du skapar en användarprofil på Hyrebostad samlar vi in viss information som: namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

Housing Panda samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Slutför ett köp av prenumeration eller andra tjänster
  • Skicka frågor etc.
  • Besöker Hyrebostad.se
  • Skapar en profil

Datakontrollanten
Datakontrollanten för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.hyrebostad.se är lejboliger ApS, Mølledammen 8, 4000 Roskilde, Danmark, cvr nr 39223112

Grund för behandling
Vi behandlar personuppgifter när du använder Hyrebostad.se och den information du frivilligt har tillhandahållit oss i samband med skapandet av din profil på Hyrebostad.se - Du kan också skapa en profil med oss via ditt facebook- eller google-konto. Här samlar vi också in data som namn och e-post.

Vi samlar in allmän kontaktinformation som namn och adress för att leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-post för att skicka ett e-postmeddelande. orderbekräftelse .

När du betalar för ett prenumeration hos Hyrebostad samlar vi in ditt namn, dina kortdata och eventuellt IP-adress. Informationen vi får i samband med betalningen används och lagras endast för att göra betalningarna och uppfylla det inkommande avtalet. När du gör betalningar kommer en del av dina data att överföras till ePay, inkl. den information som behövs för att slutföra och stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.

Om du inte vill ange de personuppgifter du vill, är det tyvärr inte möjligt att köpa ett prenumeration via Hyrebostad.se

Din information - förutom e-post, kommer att raderas fem år efter att du avbrutit ditt förmånspaket.

Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land. All personlig information som du tillhandahåller via vår webbplats lagras i våra datacenter.

I samband med driften av vår bostadsplats använder vi externa leverantörer för att tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga sätt. I vissa fall behandlar dessa externa leverantörer personlig information i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra leverantörer behandlar bara personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med lagen.

Dina rättigheter
Som registrerad användare har du ett antal rättigheter som vi måste säkerställa hela tiden. Du har rätt att begära följande:

  • Åtkomst till och korrigera / ändra dina personuppgifter
  • För att radera personuppgifter.
Dessutom har du rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av din information kan du också skicka oss en begäran om detta till vår e-post info@bostadspands.se