2 rums lägenhet i Örebro

Faciliteter

Boyta
45m2
Rum
2 rum
Typ
Lägenhet
Inflyttningsdatum
Så snart som möjligt
Datum
391 dagar sedan
Hyresperiod

Gata
Grankottevägen

Hyra per månad:

5220 Kr/mån

Denna lägenhet är endast för studenter

Trappuppgången Köpoäng och lottningVi hyr ut bostäderna på Grankottevägen på ett nytt sätt. Först hyr vi ut 70 procent av lägenheterna som vanligt, det vill säga att den med högst köpoäng får välja bostad först. De övriga 30 procenten hyr vi i ett senare skede ut genom ett slumpvis urval. HyresrabattBostäderna på Grankottevägen får en hyresrabatt under de tio första åren. Från grundhyran för bostäderna drar vi en hyresrabatt, som uppgår till 25 procent av hyran det första året. Den trappas sedan ned så att den är helt borta år elva. Bra att veta är att grundhyran för bostaden påverkas av resultatet av hyresförhandlingen som görs varje år och att det är från den nya grundhyran som rabatten dras.Här kan du läsa mer om rabatten http://www.obo.se/sv/Bostader/Vi-bygger/Grankottevagen/ Området Tänk på att om du flyttar in i en lägenhet med 10-månadershyra (Studentgatan och Grankottevägen), måste avtalet börja gälla senast under april för att du ska få hyresfritt under sommaren.