2 rums lägenhet i Uppsala

Faciliteter

Boyta
50m2
Rum
2 rum
Typ
Lägenhet
Inflyttningsdatum
Datum
Idag
Hyresperiod

Gata
Peterson-bergers väg

Hyra per månad:

4976 Kr/mån

Bostaden är en 50m2 tvårumslägenhet på femte våningen av sju. Uthyres omgående/från början av juni året ut med en månads uppsägning, möjlig förlängning VT2022 vidare. Grönområde med närhet till naturreservat strax västerut och köpcentrum knappt 500m åt andra hållet, med flera butiker, apotek, systembolag samt simhall och bibliotek. Mycket nära busshållsplats med god förbindelse till stationen. Parkeringsplats eller garage går att ordna, delat källarförråd. Internetuppkoppling får tecknas av andrahandshyresgäst men el ingår i hyran. eng For rent is a 50m2 two-room apartment on the fifth floor of seven. For rent immediately/the start of june for the year out with a months notice, possible extension spring term 2022 onward. Green area nearby near natural reserve just westward and a shopping centre 500m the other way, with many shops, pharmacy, liquor store, also swimming pool and library. Very close to the bus station with good connections to the station. Parking or garage can be arranged, shared basement storage. Internet service can be signed by second-hand rentee but electricity is included in the rent.